ถอนวิชาที่คิด F ได้ไหม

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
sarawut.klom
Posts: 3
Joined: Fri Nov 29, 2013 5:36 pm

ถอนวิชาที่คิด F ได้ไหม

Postby sarawut.klom » Fri Nov 29, 2013 5:38 pm

อยากทราบว่าถอนวิชาที่ติด F ออกได้ไหม๊ คือแบบว่าไม่เรียนวิชานี้แล้ว
ไปลงวิชาอื่นแทน อ่ะครับ แต่เกรดออกไปแล้วครับ
จะถอนออกได้ไหม และตองทำอย่างไรครับ

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: ถอนวิชาที่คิด F ได้ไหม

Postby records_office » Wed Dec 04, 2013 3:09 pm

ขอโทษที่ติดต่อกลับช้าค่ะ หากมีการประกาศเกรดไปแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนวิชาออกได้ การเพิกถอนวิชานั้นๆจะสามารถดำเนินการได้จนถึงก่อนสอบปลายภาคในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาค่ะ

sarawut.klom
Posts: 3
Joined: Fri Nov 29, 2013 5:36 pm

Re: ถอนวิชาที่คิด F ได้ไหม

Postby sarawut.klom » Thu Jan 09, 2014 1:51 pm

และถ้าเกิดว่าวิชาที่ผมติดนั้นมันเป็นวิชาเลือกเสรี และยังไม่มีการเปิดสอนผมต้องทำยังไงบ้างครับ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest