**** อยากทราบเรื่อง การขอเพิ่มที่นั่ง นศ. ค่ะ ****

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
natthaya.srin
Posts: 1
Joined: Fri Aug 02, 2013 10:09 pm

**** อยากทราบเรื่อง การขอเพิ่มที่นั่ง นศ. ค่ะ ****

Postby natthaya.srin » Fri Aug 02, 2013 10:12 pm

****อยากทราบเรื่องการขอเพิ่มที่นั่ง ว่าควรทำอย่างไรบ้าง?
คือตอนนี้ ที่นั่งเต็มแล้ว แล้วสามารถขอเพิ่ม ที่นั่ง ได้วันไหนคะ
****วันที่ 7 ส.ค 56 นี้ ที่จะเพิ่มวิชาสำหรับคนจ่ายเงินแล้ว
********หรือต้องรอไปเพิ่มวันที่ 14 ส.ค ตอน เพิ่ม-ลด วิชาคะ?
แล้วขั้นตอนในการขอเพิ่มที่นั่งต้องทำยังไงบ้างคะ ?

:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :ugeek: :ugeek: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

records_office
Posts: 497
Joined: Wed Nov 10, 2010 3:15 pm

Re: **** อยากทราบเรื่อง การขอเพิ่มที่นั่ง นศ. ค่ะ ****

Postby records_office » Tue Aug 06, 2013 1:04 pm

ถึงนักศึกษา
กรณีที่นั่งเต็มนักศึกษาติดต่อกับทางคณะเจ้าของวิชาพร้อมแจ้งเหตุผลในการขอเพิ่มที่นั่ง
แล้วมาดำเนินการลงทะเบียนเรียนในช่วง เพิ่ม - ลดวิชา 14 - 16 สิงหาคม 2556 ครับ


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest