กำหนดการแจ้งจบการศึกษา 2/2561 (Filling for Graduation 2/2018)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา 2/2561 (Filling for Graduation 2/2018)

Postby jate.p » Thu Feb 21, 2013 2:10 pm

กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2561
สำหรับนักศึกษาทีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคนี้ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาตามกำหนดการดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 14 มกราคม 2562 (09.00 น.) - วันที่ 8 มีนาคม 2562 (24.00 น.) ทางอินเทอร์เน็ต http://ursa.bu.ac.th/rfg หากพ้นกำหนดนี้แล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องขอแจ้งจบล่าช้าที่สำนักทะเบียนนักศึกษา ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และเสียค่าปรับในอัตราวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (นับรวมวันหยุด)


BU International Program
Filing for Graduation 2/2018 Students expecting to complete all degree requirements for graduation in the 2/2018 please file the Notice of Intention at http://ursa.bu.ac.th/rfg during from January 14, 2019 at 09.00 – March 8, 2019 by 24.00 hrs.

Students who file for graduation after March 8, 2019 must pay a fine of 50 baht per day until May 8, 2019. (Note: The total amount of the fine will not exceed 1,000 baht)

Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest