วันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาภาคฤดูร้อน/2561(Add-Drop Summer/2018)

สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
jate.p
Posts: 17
Joined: Fri Mar 11, 2011 9:25 am

วันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาภาคฤดูร้อน/2561(Add-Drop Summer/2018)

Postby jate.p » Fri Jul 27, 2012 5:01 pm

[b]วันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา ภาคฤดูร้อน/2561
ครั้งที่ 1
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.


Round 1
Add-Drop summer/2018
June 11 , 2019 09.00 am. - 04.00 pm.
June 12 - 13 , 2019 09.00 am. - 04.00 pm.

ครั้งที่ 2
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภาคปกติเวลา 09.00-16.00 น. (ภาคพิเศษ 17.00-19.00 น.)
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาคปกติเวลา 10.00-16.00 น. (ภาคพิเศษ 17.00-19.00 น.)

Round 2
June 18, 2019 Day Program 09.00 am. - 04.00 pm. (Special Program 05.00 pm. - 07.00 pm.)
June 19, 2019 Day Program 10.00 am. - 04.00 pm. (Special Program 05.00 pm. - 07.00 pm.)

marisa.para
Posts: 1
Joined: Wed Aug 07, 2013 8:50 am

Re: วันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาภาค 1/2556(Add-Drop 1/2013)

Postby marisa.para » Wed Aug 07, 2013 8:53 am

ถ้าจะลงทะเบียนเรียนเพิ่มต้องไป ลงทะเบียนที่มหาลัยอย่างเดียวหรือป่าวคะ ??? :?:


Return to “สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest