เอ้า... ใครอยากเป็น Programmer ยกมือขึ้น!!!

ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
noppong.parn
Posts: 1
Joined: Sun Apr 10, 2011 10:33 pm

เอ้า... ใครอยากเป็น Programmer ยกมือขึ้น!!!

Postby noppong.parn » Sun Apr 10, 2011 10:36 pm

เปิดบอร์ดให้ developer ไว้คุยกันก็ดีครับ

ผม บอมม์ จบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ยินดีให้คำปรึกษาครับ

^_^"

patcharin.chua
Posts: 10
Joined: Mon Jul 04, 2011 5:23 pm
Contact:

Re: เอ้า... ใครอยากเป็น Programmer ยกมือขึ้น!!!

Postby patcharin.chua » Mon Jul 04, 2011 5:41 pm

พี่คัฟ ปรึกษาเขียนโค้ดในกานสร้างเกมส์ได้ปะคัฟ


Return to “Developer”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 81 guests