Pop-up

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1510316712
Posts: 1
Joined: Wed Feb 15, 2012 10:33 am

Pop-up

Postby 1510316712 » Wed Feb 15, 2012 10:37 am

เรียนท่าน Admin ครับ
หน้าเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย สามารถทำ Pop-Up ประชาสัมพันธ์โครงการให้ได้หรือเปล่าครับ ?
เป็นของภาควิชาการโฆษณา โครงการ Madd On The Road 2012 ส่วนรายละเอียดโครงการ ตัวอย่างจะส่งให้อีกทีนึงครับ ถ้าอนุมัติ

กรุณาตอบกลับ !!

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ !!

arnon.pann
Posts: 5
Joined: Mon Feb 11, 2013 11:26 pm

Re: Pop-up

Postby arnon.pann » Mon Feb 11, 2013 11:29 pm

อยากรู้เช่นกัน


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest