ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1520320969
Posts: 2
Joined: Tue Nov 08, 2011 12:01 am

ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ

Postby 1520320969 » Tue Nov 08, 2011 12:06 am

ตอนนี้มีข้อความที่หน้าอีเมลล์ของมหาลัยว่า


"นักศึกษาที่ไม่สามารถ Login ด้วย student_id@bu.ac.th
เช่น 152xxxxxxx@bu.ac.th จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบอีเมล์ BULive โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่นี่"

หากคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเช็คเมลล์ของมหาลัยได้ยังไงคะ?
เข้าเว็บไหนหลอคะ เพราะเข้าเว็บเดิมก็ fail เหมือนเดิมค่ะ

Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest