Page 1 of 1

ห่วย

Posted: Fri Sep 16, 2011 2:13 pm
by 1510500612
:evil: น.ศ.จ่ายค่าเทอมมาเรียน ช่วยกรุณาทำระบบให้มันดีกว่านี้หน่อย ทำรูปแบบใหม่แต่เซิฟเวอร์ก็ห่วยเหมือนเดิม แย่จริงๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพ