อยากรู้วิธีอัพโหลดไฟล์

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
1510210477
Posts: 2
Joined: Mon Dec 27, 2010 3:19 pm

อยากรู้วิธีอัพโหลดไฟล์

Postby 1510210477 » Mon Dec 27, 2010 3:24 pm

คือผมต้องการอัพโหลดไฟล์จากที่บ้านไปที่เว็ปtulip.bu.ac.th/~xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx เป็นรหัสนักศึกษานะครับ)
คือผมมีโปรแกรม IPswitch ws_pro แล้ว
คิอผมต้องทำยังไงครับ

makawatt.nung
Posts: 31
Joined: Sun Jan 23, 2011 6:33 pm

Re: อยากรู้วิธีอัพโหลดไฟล์

Postby makawatt.nung » Sun Jan 23, 2011 6:40 pm

รู้สึกว่า สิทธิ์ในการเข้าถึงใน tulip.bu.ac.th ไม่ให้นักศึกษาที่ Login ผ่าน ระบบ vpn ทำการเขียนไฟล์ ลงบน Tulip ครับ

ปล. ผมก็เป็น

ปล2. แก้ปัญหาง่ายๆคือ เอาใส่ handy drive แล้วไปอัพโหลดที่มหาลัยครับ


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest