ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
rinnapat.pras
Posts: 2
Joined: Mon Dec 20, 2010 12:07 pm

ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Postby rinnapat.pras » Mon Aug 01, 2011 9:06 pm

ช่วยเช็คให้ทีนะครับ เป็นกังวลมากเข้า ursa ไม่ได้ ขึ้น Access Denied ตลอด รหัสผ่านเดิมด้วย ไม่รู้เป็นอะไรครับ

1520209709
Posts: 1
Joined: Tue Sep 25, 2012 12:50 pm

Re: ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Postby 1520209709 » Tue Sep 25, 2012 12:58 pm

ผมก็เป็นเหมือนกันครับ เพิ่งจะเป็นเนียครับ

payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

Re: ผมเข้า ursa ไม่ได้เลยครับ

Postby payon.k » Sat Oct 13, 2012 9:14 am

ให้นักศึกษามาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์คอมครับ


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 101 guests