ขอความร่วมมือจากนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
nattaya.p
Posts: 1
Joined: Fri Dec 24, 2010 6:36 pm

ขอความร่วมมือจากนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

Postby nattaya.p » Fri Feb 04, 2011 3:56 pm

ศูนย์คอมพิวเตอร์ใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

เพื่อประโยชน์ของการนำไปพัฒนาบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
*** คลิกที่นี่เพื่อเข้าประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ ***

:D ศูนย์คอมพิวเตอร์

Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest