เมื่อไรจะใช้งานforumsจากที่บ้านได้ครับ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
rungsimun.sirs
Posts: 4
Joined: Fri Nov 26, 2010 9:52 am

เมื่อไรจะใช้งานforumsจากที่บ้านได้ครับ

Postby rungsimun.sirs » Fri Nov 26, 2010 9:53 am

ตอนนี้ไม่สามารถเข้าหน้าforumsจากที่บ้านได้เลย (เป็นมาพักใหญ่ๆแล้วด้วย)
ต้องเข้าจากคอมพิวเตอร์ภายในมหาลัยอย่างเดียว รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

Re: เมื่อไรจะใช้งานforumsจากที่บ้านได้ครับ

Postby payon.k » Tue Nov 30, 2010 1:55 pm

ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แก้ปัญหาให้แล้ว นศ สามารถ post จากข้างนอกมหาวิทยาลัยได้ตามปกติแล้วครับ

ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาครับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest