เปลี่ยนชื่อ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
samita.buat
Posts: 7
Joined: Sat Apr 16, 2011 9:45 pm

เปลี่ยนชื่อ

Postby samita.buat » Thu Sep 27, 2012 7:05 pm

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลแล้วต้องเปลี่ยนชื่อ log in กับ e-mail หรือเปล่าคะ
แล้วต้องทำอย่างไรคะ

payon.k
Posts: 14
Joined: Sat Oct 30, 2010 11:39 am

Re: เปลี่ยนชื่อ

Postby payon.k » Sat Oct 13, 2012 9:13 am

การแก้ไขชื่อ login name และ email เมื่อนักศึกษาแจ้งทางทะเบียนแล้ว ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอม ทางศูนย์จะ reset account เพื่อให้นักศึกษา register ใหม่ แล้วทั้ง login name และ email จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตามฐานข้อมูลของทางทะเบียนครับ


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest