ไม่มีหัวข้อ My course ใน Moodlevครับ

อินเตอร์เน็ต เครือข่าย และความปลอดภัย
Forum rules
1. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงถึงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร
3. ห้าม Post ข้อความที่มีเนื้อหาที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ใส่ความ ดูหมิ่นผู้อื่น
4. ห้าม Post ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
5. ห้าม Post ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์เพจ E-mail Address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
6. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
7. ห้าม Post ข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประกาศขายสินค้าหรือบริการ
หากตรวจพบข้อความที่เข้าข่ายดังกล่าวผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะทำการแก้ไข หรือลบข้อความนั้นออก โดยไม่จำเป็น
ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและ ผู้ที่ใช้งาน BU Forums ที่ปฏิบัติผิดกฎ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ได้กระทำ
roajwit.chan
Posts: 1
Joined: Fri Aug 24, 2012 9:31 am

ไม่มีหัวข้อ My course ใน Moodlevครับ

Postby roajwit.chan » Fri Aug 24, 2012 9:35 am

งานที่อาจารย์ที่อาจารย์สั่งใน Moodle ไม่มีเลยครับ
ทั้งที่นี่เป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว ไม่มีหัวข้อ My course และงานต่างๆเลยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ ถ้าจะแนะนำให้อ่าน Manual ไม่ต้องนะครับ เพราะผมอ่านแล้ว

nanthapong.kraj
Posts: 1
Joined: Tue Aug 20, 2013 12:58 pm

Re: ไม่มีหัวข้อ My course ใน Moodlevครับ

Postby nanthapong.kraj » Tue Aug 20, 2013 12:58 pm

เหมือนกันเลย แล้วแบบนี้ จะเอางานที่ไหนไปเรียนกันดีละครับแบบนี้ ระบบเก่า ยังจะเข้าใจง่ายกว่าอีก


Return to “Network & Internet”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests