Search found 50 matches

by counseling
Tue Jul 12, 2011 2:30 pm
Forum: กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Topic: นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ
Replies: 1
Views: 5262

นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 1.50-1.74 โปรดทราบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นปีที่ 1 อยู่ระหว่าง 1.50-1.74 ตามข้อบังคับการศึกษาจะถือว่าเป็นนักศึกษารอพินิจ หรือ เรียกว่า ON Probation และจะสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิตเท่านั้น ดังนั้น หากนักศึกษาอยู่ในกลุ่มดังกล่าว และลงทะเบียนเกิน 16 หน่วยกิตในภาคที่ 1/2554 นี้ ขอให้ติดต่อแผ...
by counseling
Tue Jul 12, 2011 2:19 pm
Forum: สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Topic: มีปัญหาหนักมากค่ะ หาทางออกไม่ได้เลย
Replies: 1
Views: 783

Re: มีปัญหาหนักมากค่ะ หาทางออกไม่ได้เลย

แนะนำให้เข้าไปคุยกับเราที่แผนกแนะแนวฯ ค่ะ วิทยาเขตใดก็ได้ อย่าเก็บเรื่องหนักใจไว้คนเดียวเป็นอันขาด หรือติดต่ออาจารย์ทางอีเมล์ได้ที่ counseling@bu.ac.th หรือ เข้า face book : แผนกแนะแนวและจัดหางาน ม.กรุงเทพ อาจารย์มีคำแนะนำดีๆ ให้ค่ะ
by counseling
Tue Jul 12, 2011 2:10 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: อยากทราบว่าเกรดเท่าไหร่ถึงหลุดโปรค่ะ ??
Replies: 1
Views: 679

Re: อยากทราบว่าเกรดเท่าไหร่ถึงหลุดโปรค่ะ ??

นักศึกษาขึ้นปี 3 แล้ว และเกรดเฉลี่ยสะสมก็อยู่ในเกณฑ์พ้นโปรแล้ว ขอให้สบายใจได้ สำหรับสถานภาพที่ปรากฏเป็น ONPROBATION เนื่องจากสำนักทะเบียนฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ Recheck สถานภาพล่าสุด เนื่องจากต้องรอให้เกรดของทุกวิชาในภาคที่ผ่านมาประกาศครบถ้วนก่อน
by counseling
Thu Apr 07, 2011 10:10 am
Forum: กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Topic: นักศึกษารอพินิจ (เฉพาะกลุ่มที่เข้าเรียนภาคที่ 2) โปรดทราบ
Replies: 0
Views: 1558

นักศึกษารอพินิจ (เฉพาะกลุ่มที่เข้าเรียนภาคที่ 2) โปรดทราบ

นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี กลุ่มที่เข้าภาคเรียนที่ 2 (ในปีแรกที่เข้าเรียน) รุ่นปีการศึกษา 2250 , 2551 , 2552 และมีสถานภาพเป็นนักศึกษารอพินิจ (ดูสถานภาพของนักศึกษาได้ที่ URSA Online) ขอให้ติดต่อขอลงทะเบียน เรียน ภาคที่ 1/2554 กับอาจารย์ที่ห้องแผนกแนะแนวฯ เพื่อรับคำแนะนำและแจ้งวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน...
by counseling
Wed Feb 09, 2011 4:05 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา...เชิญติดต่อสมัครงาน..
Replies: 0
Views: 570

ผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา...เชิญติดต่อสมัครงาน..

อย่าพลาด ! นักศึกษาที่อยู่ปี 4 หรือ นอกรุ่น เข้าร่วมงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่อาคาร BU Landmark ได้ทุกคน ท่านจะได้ยื่นใบสมัครงานกับ HR ของสถานประกอบการชื่อดังมากมายได้โดยตรง เช่น กล่มโรงแรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร กลุ่ม IT ฯลฯ (ขอใบรายชื่อสถานประกอบการได้ที่แผนกแนะแนวฯ ) โดยขอเตรียมหลักฐานกา...
by counseling
Wed Feb 09, 2011 3:40 pm
Forum: กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Topic: โอกาสสมัครงานกับบริษัทโดยตรง
Replies: 0
Views: 1447

โอกาสสมัครงานกับบริษัทโดยตรง

นักศึกษาที่อยู่ปี 4 หรือ นอกรุ่น เข้าร่วมงาน The 28th BU Career Day ได้อีกครั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่อาคาร BU Landmark ได้ทุกคน ท่านจะได้ยื่นใบสมัครงานกับ HR ของสถานประกอบการชื่อดังมากมายได้โดยตรง เช่น AIS TRUE โรงแรมแมนดาริน แชงกีรา มณเฑียร โนโวเทล โออิชิกรุ๊ป แมคไทย ปูนซีเมนต์ ซีพีออลล์ เ...
by counseling
Wed Feb 09, 2011 3:35 pm
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day
Replies: 1
Views: 2541

Re: เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day

อย่าลืม ! นักศึกษาที่อยู่ปี 4 หรือ นอกรุ่น เข้าร่วมงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่อาคาร BU Landmark ได้ทุกคน ท่านจะได้ยื่นใบสมัครงานกับ HR ของสถานประกอบการชื่อดังมากมายได้โดยตรง เช่น กล่มโรงแรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร กลุ่ม IT ฯลฯ (ขอใบรายชื่อสถานประกอบการได้ที่แผนกแนะแนวฯ ) โดยขอเตรียมหลักฐานการ...
by counseling
Wed Jan 26, 2011 2:42 pm
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day
Replies: 1
Views: 2541

เชิญร่วมงาน The 28th BU Career Day

:lol: แผนกแนะแนวและจัดหางาน ร่วมกับ กรมการจัดหางาน จัดงาน The 28th BU Career Day ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสสมัครงานก้บสถานประกอบการชั้นนำจำนวนมากกว่า 150 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและส่งเสริมการได้งานทำของบัณฑิต ตามกำหนดการดังนี้ - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 255...
by counseling
Wed Jan 26, 2011 2:33 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: bu career day
Replies: 2
Views: 758

Re: bu career day

:roll: แผนกแนะแนวฯ เชิญบริษัทชั้นนำจำนวนมาก มาเปิดรับใบสมัครเข้าทำงานโดยตรง ทั้ง 2 วิทยาเขต สำหรับกำหนดการ บริษัทที่ร่วมงาน และ ตำแหน่งงาน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th :lol:
by counseling
Wed Jan 19, 2011 11:42 am
Forum: กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Topic: ตำแหน่งงานในงาน The 28th BU Career Day
Replies: 0
Views: 1128

ตำแหน่งงานในงาน The 28th BU Career Day

:lol: ตำแหน่งงานที่ท่านจะได้สมัครงานในงาน The 28th BU Career Day :roll:
วันที่ 3 และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์

Go to advanced search