Search found 50 matches

by counseling
Mon Jul 15, 2013 2:36 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: เรื่องโอนกลับมาศึกษาใหม่
Replies: 1
Views: 999

Re: เรื่องโอนกลับมาศึกษาใหม่

คาดว่านักศึกษาประสงค์กลับมาศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556 ซี่งจะเปิดภาคเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กรณีนี้สำนักทะเบียนฯ จะนัดให้นักศึกษาติดต่อลงทะเบียนช่วงก่อนเปิดภาค วันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 (วันปรับรายวิชา-ล่าช้า) ซึ่งขอให้ดูตามใบนัดที่สำนักทะเบียนฯ ให้นักศึกษาไว้ หรือหากต้องการสอบถามความคืบหน้าก่อนก...
by counseling
Fri Jul 05, 2013 4:13 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: การแต่งตัวรับปริญญา
Replies: 2
Views: 3670

Re: การแต่งตัวรับปริญญา

สูท และ รองเท้า ควรเป็นสีดำ
ดูคำแนะนำจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ http://bueds.bu.ac.th/ หรือเข้าโดยตรงที่ http://bueds.bu.ac.th/doc/commencement_rule_TH.pdf
by counseling
Tue Mar 05, 2013 9:02 am
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: ร่วมกัน Get Upgrade
Replies: 0
Views: 3770

ร่วมกัน Get Upgrade

แผนกแนะแนวฯ กำหนดให้มีการชี้แจงเรื่องข้อบังคับการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้ เช่น การคำนวณเกรด การประเมินสถานภาพนักศึกษา(รีไทรด์ รอพินิจ) และการสำเร็จการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการศึกษาให้สำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 155.... ที่มีเกรดเฉลี่ย...
by counseling
Wed Feb 06, 2013 10:56 am
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: งาน The 30th BU Career Day วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556
Replies: 0
Views: 1308

งาน The 30th BU Career Day วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556

แผนกแนะแนวและจัดหางาน กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานประจำปีการศึกษา 2555 ภายใตชื่องาน The 30th BU Career Day ในวันพุธที่ 20และวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร BU Diamond วิทยาเขตรังสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และต้อง...
by counseling
Fri Dec 14, 2012 10:37 am
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ปิดทำการ
Replies: 0
Views: 704

ปิดทำการ

ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ปิดทำการ 14 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 และจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
by counseling
Thu Oct 18, 2012 10:29 am
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์งาน
Replies: 0
Views: 1256

กิจกรรมฝึกสัมภาษณ์งาน

แผนกแนะแนวและจัดหางาน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ในการสมัครงาน โดยเชิญสถานประกอบการชั้นนำจำนวนมาก มาร่วมฝึกสัมภาษณ์นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา การฝึกเขียน Resume และยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะสถานประกอบการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสการได้งานทำภายหลั...
by counseling
Tue Oct 09, 2012 3:24 pm
Forum: กีฬา สันทนาการ งานอดิเรก สวัสดิการ
Topic: กิจกรรมให้บริการด้านการเรียนของแผนกแนะแนว(I See You)
Replies: 0
Views: 1580

กิจกรรมให้บริการด้านการเรียนของแผนกแนะแนว(I See You)

แผนกแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน โดยเจาะกลุ่ม นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74) อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับกา...
by counseling
Tue Oct 09, 2012 3:21 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ชวนนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 เข้าประชุม
Replies: 0
Views: 913

ชวนนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74 เข้าประชุม

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74) อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความสำ...
by counseling
Tue Oct 09, 2012 3:14 pm
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: ผลการเรียนของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?
Replies: 0
Views: 1447

ผลการเรียนของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?

ขอย้ำอีกครั้ง....... สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสิ้นภาคฤดูร้อน/2554 อยู่ในเกณฑ์รอพินิจ (1.50-1.74) อย่าลืม!.......ชวนคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่คุณไว้ใจ เข้าร่วมประชุมกับแผนกแนะแนวฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพ และข้อบังคับการศึกษาสำคัญๆ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ส่งเสริม ส...
by counseling
Thu Sep 27, 2012 9:37 am
Forum: ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย
Topic: เชิญนักศึกษารอพินิจเข้าร่วมประชุม
Replies: 0
Views: 1153

เชิญนักศึกษารอพินิจเข้าร่วมประชุม

แผนกแนะแนวฯ กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษารอพินิจ (นักศึกษาทีเข้าเรียน ภาคที่ 1 ของปีการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 1.50-1.74) เพื่อพบอาจารย์แนะแนวฯ คณาจารย์คณะ และวิทยากรภายนอก เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษา คำแนะนำในการปรับตัวด้านการเรียน และการบรรยายเรื่อง "ส่งเสริม สร...

Go to advanced search