Search found 1 match

by ian.pere
Fri Jul 21, 2017 9:29 pm
Forum: ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)
Topic: ร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาวันนี้ครับ
Replies: 0
Views: 892

ร้องเรียนเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาวันนี้ครับ

วันผมเป็นวันที่ต้องทะเบียน 21 ก.ค. 60 รหัสของผม 1580314 ลงทะเบียนเวลา 10.00 - 11.00 เรื่องมีอยู่ว่าผมรอเวลาให้ถึง 10 โมง คือผมต้องลงทะเบียน พอดูโทรศัพท์ 10 โมงละ จะเข้าไปลงรายวิชา เข้ารหัส ใส่พาสไป อยู่ๆผมเด้งออกมา ผมก็คิดว่าเด้งอีกละคราวก่อนก็เด้ง ลองอีกที แมร่งเด็งอีก จนในที่สุดเรื่องปัญหาในวันนี้...

Go to advanced search