Search found 1 match

by nattamon.watt
Wed Mar 29, 2017 5:45 pm
Forum: สำนักวิชาการ
Topic: สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรเจ้าของธุรกิจ
Replies: 0
Views: 8530

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรเจ้าของธุรกิจ

อยากทราบว่าจำเป้นต้องมีธุรกิจส่วนตัวไหมถ้าจะเรียน
แล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะทำธุรกิจทางบ้านแล้วจะไปทำอะไรได้บ้าง
อยากทราบหลักสูตรด้วยคะ ว่าเทียบโอนได้ไหม

Go to advanced search