Search found 1 match

by pattaravadee.piro
Fri Mar 04, 2016 11:55 am
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ติด F วิชาโท
Replies: 2
Views: 1455

ติด F วิชาโท

- ต้องแก้ไขอย่างไร (ต้องรอวิชานี้เปิดแล้วลงเรียนอีกรอบหรือสามารถลงวิชาอื่นแทนได้คะ) - ถ้าลงวิชาอื่นแทน วิชาที่ติดFยังคงอยู่หรือหายไปไหมคะแล้วถ้ายังอยู่มีผลอะไรต่อการเรียนจบไหมคะ - ถ้าแก้แล้ว คะแนนหรือเกรดในเทอมนั้นๆจะเปลี่ยนไหมคะ - ใน Transcript วิชาที่ติด F ยังคงปรากฏไหมคะ ขอบคุณค่ะ *เนื่องจากไม่เค...

Go to advanced search