Search found 1 match

by prapaporn.chin
Fri Mar 06, 2015 12:28 pm
Forum: ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
Topic: เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ
Replies: 1
Views: 7025

Re: เรื่องตารางเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ค่ะ

จะมีกระดาษ A4 สีเขียวอ่อนให้มาวันที่ไปทำบัตรนักศึกษาค่ะ มีรายละเอียดวันเริ่มเรียนปรับพื้นฐานอยู่ในนั้นค่ะ
ส่วนตารางเรียนรอเช็คตามวันเวลาอีกทีค่ะ โทรสอบถามที่บัณฑิตวิทยาลัยก็ได้ค่ะ

Go to advanced search