Search found 2 matches

by areeya.sanp
Tue Oct 28, 2014 7:40 pm
Forum: ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)
Topic: สอบถามหน่อยคะ
Replies: 0
Views: 3625

สอบถามหน่อยคะ

จะย้ายคณะ แต่ในเว็บบอกว่าหมดเขตแล้ว
ต้องทำยังไงคะ ตอนนี้เรียนอยู่ปี 1/57
หรือต้องรอสมัครใหม่ เลยคะ
ต้องไปยื่นเรื่องที่ไหน แล้ว เตรียมอะไรไปบ้างคะ
by areeya.sanp
Tue Oct 28, 2014 7:40 pm
Forum: ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)
Topic: สอบถามหน่อยคะ
Replies: 0
Views: 1599

สอบถามหน่อยคะ

จะย้ายคณะ แต่ในเว็บบอกว่าหมดเขตแล้ว
ต้องทำยังไงคะ ตอนนี้เรียนอยู่ปี 1/57
หรือต้องรอสมัครใหม่ เลยคะ
ต้องไปยื่นเรื่องที่ไหน แล้ว เตรียมอะไรไปบ้างคะ

Go to advanced search