Search found 1 match

by thanakhon.karn
Sat Aug 23, 2014 9:54 am
Forum: ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)
Topic: ไม่มีตารางเรียนค่ะ
Replies: 0
Views: 3651

ไม่มีตารางเรียนค่ะ

คือตารางเรียนยังไม่ขึ้นเลยค่ะ และไม่แน่ใจว่าเรียนห้องถูกหรือเปล่า จ่ายค่าเทอมนานแล้วค่ะ
แต่ตารางเรียนไม่ขึ้นสักที

Go to advanced search