Search found 1 match

by jariyaporn.arwa
Sat Jul 19, 2014 8:05 am
Forum: สอบถามปัญหาการลงทะเบียนและอื่น ๆ
Topic: ถ้าการลงเรียนเพิ่ม
Replies: 1
Views: 880

ถ้าการลงเรียนเพิ่ม

1.อยากรู้ว่าวิชาเสรีลงได้ตอนไหนบ้างค่ะ(ตอนเพิ่ม ลด วิชา หรือ ซัมเมอร์)และมีวิชาอะไรที่เป็นเสรีบ้าง(เสรีของทุกคณะ) 2.ตอนนี้เรียนอยู่ปริญญาตรีปี2ค่ะ(ลงเรียนแบบเซต)แต่ต้องการจะลงเรียนวิชาเพิ่มอีก 2 ตัว (เพราะวันหยุดเยอะ)สามารถลงได้ไหม ? แล้วลงเรียนตอนไหนค่ะ ? 3.เราสามารถลงเรียนวิชาอะไรได้บ้างค่ะ หรือ ด...

Go to advanced search