Search found 1 match

by aticha.rach
Tue Jan 15, 2013 7:28 pm
Forum: สำนักวิชาการ
Topic: การยื่นเรื่องขอเช็คเกรด
Replies: 1
Views: 8307

การยื่นเรื่องขอเช็คเกรด

วันนี้เปิดเช็คเกรดดูค่ะ มีวิชาหนึ่งที่มั่นใจมากว่าไม่มีทางติดเอฟ เพราะส่งงาน เข้าสอบ เข้าเรียน ส่งโปรเจคทุกอย่าง แต่พอเช็คเกรด เกรดกลับเป็น F เช่นเดียวกับเพื่อนอีกคน ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ สามารถทำเรื่องขอเช็คเกรดได้มั๊ยคะ? เพราะมั่นใจมากว่าไม่มีทางติด F แน่นอน มีหลักฐานงานทุกชิ้นที่ได้ทำส่งไป แบบนี้พวกห...

Go to advanced search