Search found 1 match

by nattaya.p
Fri Feb 04, 2011 3:56 pm
Forum: Network & Internet
Topic: ขอความร่วมมือจากนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ
Replies: 0
Views: 1800

ขอความร่วมมือจากนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกแบบประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ของการนำไปพัฒนาบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป *** คลิกที่นี่เพื่อเข้าประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ *** :D ศูนย์คอมพิวเตอร์

Go to advanced search