Search found 1 match

by wirawan.jira
Thu Dec 12, 2013 12:18 pm
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ
Replies: 1
Views: 1079

สอบถามเรื่องฝึกงาน 57ค่ะ

สอบถามเรื่องระยะเวลาของการฝึกงาน ปี 2557 ช่วงปิดเทอมคะ
ฝึกประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนค่ะ ระยะเวลาเท่ากับช่วงที่เรียนซัมเมอร์เปล่าค่ะ

Go to advanced search