Search found 2 matches

by 1520320969
Tue Nov 08, 2011 12:06 am
Forum: Network & Internet
Topic: ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ
Replies: 0
Views: 2189

ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ

ตอนนี้มีข้อความที่หน้าอีเมลล์ของมหาลัยว่า "นักศึกษาที่ไม่สามารถ Login ด้วย student_id@bu.ac.th เช่น 152xxxxxxx@bu.ac.th จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบอีเมล์ BULive โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่นี่" หากคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเช็คเมลล์ของมหาลัยได้ยังไงคะ? เข้าเว็บไหนหลอ...
by 1520320969
Tue Nov 08, 2011 12:04 am
Forum: เรื่องทั่วไป
Topic: ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ
Replies: 1
Views: 1465

ถามเรื่องอีเมลล์ของมหาลัยค่ะ

ตอนนี้มีข้อความที่หน้าอีเมลล์ของมหาลัยว่า "นักศึกษาที่ไม่สามารถ Login ด้วย student_id@bu.ac.th เช่น 152xxxxxxx@bu.ac.th จะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบอีเมล์ BULive โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่นี่" หากคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเช็คเมลล์ของมหาลัยได้ยังไงคะ? เข้าเว็บไหนหลอ...

Go to advanced search